top of page

גאווה ותיקון

"זו הדרך לדבר על ישראל. השיחה "גאווה ותיקון" מספקת תשובה לשאלה האם את יכולה להיות פרוגרסיבית וציונית, והתשובה היא כן."

משתתפת אמריקאית בשיחת "גאווה ותיקון"

המחאה_נגד_ההפיכה_המשפטית,_קפלן_פינת_מנחם_בגין,_4_במרץ_2023.jpg

את פרוגרסיבית? אתה ליברל? נלחמים על צדק ושלום? מעולה, גם אנחנו.

בשיחה (לא הרצאה!) "גאווה ותיקון", אנחנו נספר את הסיפור הפחות מסופר של ישראל: לא רק המהפכה של הקהילה הגאה אלא גם התנועות האזרחיות שנלחמות על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק; לא רק ההתבססות כמעצמת אקלים אלא המרדף אחרי חופש דת לכל זרמי היהדות; לא רק צמצום הפערים העדתיים אלא המאבק המתמשך לצדק ולשלום ישראלי-פלסטיני, גם במהלך המלחמה הטראגית בעזה.

 

בעולם שאחרי טבח ה-7 באוקטובר, חשוב יותר מאי פעם להיות מסוגלים להחזיק גם ערכים ליברליים כמו שלום, צדק וגיוון וגם לתמוך בישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית.

בשיחה הזו אנחנו נטען שפרוגרסיבים וליברלים בארה"ב לא צריכים לוותר על ערכיהם אם הם תומכים בישראל, אלא להפך - שערכים פרוגרסיביים וליברליים ותמיכה בישראל הולכים יד-ביד.

תוכלו לא רק לשמוע על ההתקדמות של ישראל, אלא לשאול את השאלות הקשות על המצב כיום ועל הדרך שעוד נותרה, ועל מה שאנחנו - ליברלים בישראל ובארה"ב גם יחד - יכולים לעשות כדי ליצור ישראל טובה, חופשית וצודקת יותר.

bottom of page