top of page
טובים יותר ביחד

"מה שאמרת עכשיו הוא קריטי... זו צריכה להיות הדרך שלנו למסגר את המאבק לשינוי."

משתתפת אמריקאית בדיאלוג "טובים יותר ביחד"

image.png

מאבק בשינויי אקלים. שוויון מגדרי. זכויות לקהילה הגאה. בריאות הציבור. ליברלים בישראל ובארה"ב גם יחד מחויבים לנושאים החשובים האלו ולרבים נוספים. כשהמחויבות לשינוי היא משותפת - גם המאמץ הוא משותף.

התכנית "טוב יותר ביחד" בונה גשרים בין פעילים ליברלים מארה"ב ומישראל - כך שיכירו אלו את אלו, יוכלו לספר את הסיפורים שלהם, יחליפו רעיונות ושיטות וישלבו כוחות במאבקיהם.

bottom of page