top of page

הברית הישראלית-דמוקרטית: למה אנחנו פה

ישראל ואמריקה הליברלית מתרחקות זו מזו.

לליברלים ופרוגרסיבים בשתי המדינות יש המון במשותף, וישראל היא יקרה לליבם של רוב האמריקאים - ועדיין, שינויים אסטרטגיים, דמוגרפיים, אידיאולוגיים וטכנולוגיים מרחיקים את שני הצדדים זה מזה, ומסכנים את שתי המדינות.

אנחנו פועלים כדי לשנות זאת.

החזון שלנו

מערכת יחסים ישראלית-דמוקרטית חדשה, מבוססת על ערכים ליברליים משותפים ומחויבת לאג'נדות ליברליות משותפות.

המשימה שלנו

בונים גשרים על בסיס ערכים ליברליים משותפים, כדי להפוך את ישראל ואת ארצות הברית למדינות טובות יותר, חופשיות יותר וצודקות יותר.

זו לא הסברה, לא "ישראל מעבר לסכסוך" ולא Greenwashing או Pinkwashing. זו ברית של ליברלים, המחויבים לערכים של קדמה כמו גיוון וצדק, שפועלים יחד כדי להוביל "תיקון עולם" בחמישה תחומי מפתח: מאבק במשבר האקלים, בריאות הנפש, שוויון מגדרי, חופש דת והקהילה הגאה. אנחנו לא מתעלמים מהסכסוך הישראלי-פלסטיני אלא מעודדים שיח רציני, ביקורתי ומכיל על אודותיו ועל הדרך שעלינו לעשות כדי לפותרו.

 

העשייה שלנו מגוונת, שכן אנחנו: 

  • הארגון המוביל בישראל בהעלאת מודעות של ישראלים לתהליכים המתרחשים בחברה האמריקאית, ולטבעם, חשיבותם ועתידם של יחסי ארה"ב-ישראל.

  • מציעים נראטיב חדשני לחשוב על ישראל בארה"ב, המבוסס על עקרונות הציונות הליברלית וגאווה ותיקון, נראטיב שגם ליברלים ופרוגרסיבים יוכלו להזדהות איתו.

  • מכשירים דוברים למען-ישראל עם הכלים, הידע והתפיסות שיאפשרו להם לדבר על ישראל באופן שידבר לליברלים ולפרוגרסיבים - למעשה, אנחנו מלמדים איך לדבר ליברלית.

  • בונים גשרים בין אקטיביסטים ליברלים ופרוגרסיבים ומעודדים אותם להחליף רעיונות ושיטות כחלק מהמאבק למען הערכים שלנו, על בסיס העיקרון של טובים יותר, ביחד.

  • עובדים מול הממשלה והכנסת, ומקדמים יחסי ארה"ב-ישראל שמחויבים לאג'נדות ליברליות.

צילום מסך 2023-03-21 152500.png

העקרונות שלנו

ציונות ליברלית: מחויבות לישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית בטוחה ומשגשגת, תוך כיבוד ותמיכה בזכותם של הפלסטינים לחיות בחופש, בכבוד ובשלום.

גאווה ותיקון: אנחנו גאים בהישגים של ישראל ובו-זמנית פועלים להפוך את ישראל ואת ארה"ב לחברות טובות יותר, חופשיות יותר וצודקות יותר.

כבוד והכלה: מנהלים שיח מכובד עם בעלי-ברית ויריבים אידיאולוגיים גם יחד, מאפשרים מגוון דעות ומקפידים על "קוד אתי" מחמיר.

מורכבות: מספרים את סיפורה של ישראל על הדקויות, המורכבויות ואי-השלמות שלו, ומבלי להימנע מדיון ביקורתי על ישראל.

רלוונטיות: מתמקדים באתגרים ובאג'נדות יום-יומיים המשפיעים על החיים של כולנו, ישראלים ואמריקאים גם יחד.

יש לך שאלה? לנו יש תשובה.

bottom of page