הברית הישראלית-דמוקרטית: למה אנחנו פה

ישראל והמפלגה הדמוקרטית בארה"ב מתרחקות זו מזו.

שינויים אסטרטגיים, דמוגרפיים, אידיאולוגיים וטכנולוגיים מרחיקים את שני הצדדים זה מזה - למרות שיש לנו כל כך הרבה במשותף.

ישראל וארה"ב חולקות לא רק אינטרסים משותפים אלא גם ערכים משותפים, ולכן ההתרחקות הזו מסכנת את שתי המדינות.

אנחנו פועלים לשנות זאת.

החזון שלנו

מערכת יחסים ישראלית-דמוקרטית חדשה, מבוססת על ערכים ליברליים משותפים ומחויבת לאג'נדות ליברליות משותפות.

המשימה שלנו

אנחנו מספרים את סיפורה של ישראל הליברלית וכותבים-ביחד את הפרקים הבאים שלו על ידי בניית גשרים בין אקטיביסטים ישראלים ואמריקאים.

זו לא הסברה, לא "ישראל מעבר לסכסוך" ולא Greenwashing או Pinkwashing. זו ברית של ליברלים, המחויבים לערכים של קדמה כמו גיוון וצדק, שפועלים יחד כדי להוביל "תיקון עולם" בחמישה תחומי מפתח: מאבק בשינויי אקלים, בריאות הנפש, שוויון מגדרי, חופש דת והקהילה הגאה. אנחנו לא מתעלמים מהסכסוך הישראלי-פלסטיני אלא מעודדים שיח רציני, ביקורתי ומכיל על אודותיו ועל הדרך שעלינו לעשות כדי לפותרו.

 

 

 

העשייה שלנו מגוונת: מהעלאת המודעות של מנהיגים צעירים בארה"ב ובישראל בנוגע לחשיבות, לאופי ולעתיד יחסי ארה"ב-ישראל; דרך בניית גשרים בין פעילים ליברליים כך שיחליפו רעיונות ושיטות פעולה ויובילו מאבקים משותפים; ועד העברת סדנאות דיפלומטיה ציבורית לאקטיביסטים כך שיוכלו לא רק לדבר אנגלית אלא גם "לדבר ליברלית".

our agenda_edited_edited.png

הערכים שלנו

ציונות ליברלית: מחויבות לישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית בטוחה ומשגשגת, תוך כיבוד ותמיכה בזכותם של הפלסטינים לחיות בחופש, בכבוד ובשלום.

שימור ושיפור: אנחנו גאים בהישגים של ישראל ובו-זמנית פועלים להפוך את ישראל ואת ארה"ב לחברות טובות יותר, חופשיות יותר וצודקות יותר.

כבוד והכלה: מנהלים שיח מכובד עם בעלי-ברית ויריבים אידיאולוגיים גם יחד, מאפשרים מגוון דעות ומקפידים על "קוד אתי" מחמיר.

מורכבות: מספרים את סיפורה של ישראל על הדקויות, המורכבויות ואי-השלמות שלו.

רלוונטיות: מתמקדים באתגרים ובאג'נדות יום-יומיים המשפיעים על החיים של כולנו, ישראלים ואמריקאים גם יחד.

יש לך שאלה? לנו יש תשובה.